Maatskappy Struktuur

VKB Beleggings (Edms.) Bpk. word 100% besit deur produsente wat aandeelhouers van die maatskappy is.

VKB Beleggings (Edms.) Bpk. hou 85% van die aandele in VKB Landbou (Edms.) Bpk. en VKB Agri Processors (Edms.) Bpk. Die oorblywende 15% aandeelhouding word besit deur onderskeidelik VKB Landbou Beneficiaries Holdings (Edms.) Bpk. en VKB Agri Processors Beneficiaries Holdings (Edms.) Bpk.

VKB Landbou (Edms.) Bpk. hou 100% van die aandele in Crown Bag (Edms.) Bpk., VKB Brokers (Edms.) Bpk., VKB Graan (Edms.) Bpk., Bethal Koelkamers (Edms.) Bpk. VKB Landbou (Edms.) Bpk. hou ook 33,68% van die aandele in AE Solutions (Edms.) Bpk., 53% in Multi Green (Edms.) Bpk., 51% in Farmpack (Edms.) Bpk. en 85% in VKB Fuels (Edms.) Bpk. Die oorblywende 15% aandele in VKB Fuels (Edms.) Bpk. word deur die VKB Landbou Werkerstrust gehou.

VKB Agri Processors (Edms.) Bpk. hou 100% van die aandele in VKB Milling (Edms.) Bpk., QPro Feeds (Edms.) Bpk., Free State Oil (Edms.) Bpk., Grain Field Chickens (Edms.) Bpk. en VKB Flour Mills (Edms.) Bpk.