VKB Aanlyn | VKB Online

Welkom by VKB 360 | Welcome to VKB 360

Graan aankopers: Gebruik asb. die vorige portaal. VKB sal eersdaags in kontak met u wees om u na die VKB360 te migreer.


Grain purchasers: Please use the previous portal. VKB will be in contact in the near future to migrate you to the VKB360.

...
VKB 360

Die nuwe VKB360 kliënte portaal is bekendgestel! Produsente kan hier registreer en aanteken:


The new VKB360 customer portal has been launched! Producers can register and login here:

Currently in maintance, Please check back later
...
VKB Aanlyn | VKB Online

Die vorige navrae portaal is steeds beskikbaar. Kliek hier:
.


The previous query portal is still available. Click here:
.

...
VKB 360 Navrae | VKB 360 Questions

Indien u enige navrae het of probleme met die VKB360 ondervind, kliek hier:


If you have any questions or are experiencing difficulty with the VKB360, click here:

...
VKB 360 Hulp | VKB 360 Help

Benodig u hulp met die registrasie proses op die VKB360? Blaai gerus deur ons aanlyn handleidings:


Do you need help with the VKB360 registration process? Have a look at our online guides:


© 2023 VKB Landbou (Pty) Ltd