Joint Announcement Grain Transaction Between BKB and VKB

Joint Announcement Grain Transaction Between BKB and VKB

Christmas message to all VKB interested parties

2021 Financial Results now available 

Nuwe Graandokumente

InteliGro-VKB Strategiese Samewerking

Annual General Meeting

2020 - 2021 PROEFVERSLAG

APPOINTMENT OF NON-EXECUTIVE DIRECTORS: WARDS 1, 7 AND 15

VKB providing grain services for more than a century

The VAT Lady Werkswinkel

PG Strauss has been appointed as Managing Director

Joint announcement of transactions between BKB and VKB

VKB Brei Uit In Harrismith

VKB Milling is part of the VKB Group

VKB Meganisasie – kritieke afdeling van die VKB Groep

2018-2019 & 2019-2020
TRIAL RESULTS

The purpose of VKB’s trials is to supply independent statistical, accountable fact-based data-driven management information to members of VKB.

New TV show puts VKB’s farmers on the map

We meet VKB’s Piet Potgieter, who transitions from farmer to co-host of "Vir die liefde van die land"

01/10/2020

Press Releases:

VKB & BKB JOINT ANNOUNCEMENT: TRANSACTION BETWEEN BKB AND VKB

VKB shops showcase company’s dynamic progress

Retail stores are part of die co-operation structure since the entity was established more than 100 years ago. Just like a century ago, we still refer to our business units as showcases of the agricultural businesses towards existing as well as potentially new clients.

Eastern Free State adding value to its soya beans

Free State Oil is a soya bean processor located in Villiers in the Eastern Free State.
Our focus is on the production of high-quality defatted soya bean oilcake, oil and hulls with the emphasis on consistency and reliability.

Co-op or corporate? Choose between these agri models

Agribusiness VKB, which has been doing business in South Africa for over a century, started as a co-operative, but has since been converted into a company.

SAMESPREKINGE OOR MOONTLIKE VENNOOTSKAP TUSSEN VKB EN GWK

Die onderskeie Direksies van GWK en VKB het die groen lig gegee vir samesprekinge om ‘n vennootskap en sinergieë tussen dié twee Suid-Afrikaanse landboumaatskappye te ondersoek.

Importance of crop Insurance

In an environment with changing climates crop insurance certainly is one of the most common ways of hedging climatic risks. In the past the crop insurance industry underwent various changes, but the core of insurance remains to ensure that the farmer is offered the opportunity to hedge his crops so that he has another opportunity to plant again in the following season.

VKB skenk mieliemeel vir armes en vra skenkings van produsente

VKB gaan sy infrastruktuur en dienste beskikbaar stel as steun vir die VKB / Agbiz voedingsprjojek om ’n humanitêre krisis weens die uitwerking van die Covid-19-pandemie

VKB Foods – ‘n Unieke konsep

VKB Foods was uiteindelik ‘n eenvoudige antwoord op ‘n komplekse strategiese vraag waarmee die VKB Groep gekonfronteer was vir ‘n oplossing om ‘n kommoditeit, van waar dit op die plaas geproduseer is, te neem na die tafel van elke verbruiker in Suid-Afrika, natuurlik so ekonomies as moontlik.

WIE IS QPro Feeds


QPro Feeds (Edms) Bpk, ’n volfiliaal van VKB Agri Processors (VKB), is ’n veevoervervaardiger gesetel in die Oos-Vrystaat. Die maatskappy het veevoerfabrieke op Vrede en Bethlehem en versprei produkte hoofsaaklik in die Oos-Vrystaat en Limpopo, maar ook na ander dele van die land.