Nomination of non-executive directors 2020

Notice is hereby given to members of wards 3, 5, 8 and 15 of the vacancies on the Board of Directors of VKB Beleggings (Pty) Ltd (“VKB”) due to the rotation of the following directors: Messrs Izak Dreyer (Ward 3), Ben Greyling (Ward 5), Philip Cronjé (Ward 8) and Leon Eksteen (Ward 15).

Importance of crop Insurance

In an environment with changing climates crop insurance certainly is one of the most common ways of hedging climatic risks. In the past the crop insurance industry underwent various changes, but the core of insurance remains to ensure that the farmer is offered the opportunity to hedge his crops so that he has another opportunity to plant again in the following season.

VKB skenk mieliemeel vir armes en vra skenkings van produsente

VKB gaan sy infrastruktuur en dienste beskikbaar stel as steun vir die VKB / Agbiz voedingsprjojek om ’n humanitêre krisis weens die uitwerking van die Covid-19-pandemie

VKB Foods – ‘n Unieke konsep

VKB Foods was uiteindelik ‘n eenvoudige antwoord op ‘n komplekse strategiese vraag waarmee die VKB Groep gekonfronteer was vir ‘n oplossing om ‘n kommoditeit, van waar dit op die plaas geproduseer is, te neem na die tafel van elke verbruiker in Suid-Afrika, natuurlik so ekonomies as moontlik.

WIE IS Qpro Feeds


QPro Feeds (Edms) Bpk, ’n volfiliaal van VKB Agri Processors (VKB), is ’n veevoervervaardiger gesetel in die Oos-Vrystaat. Die maatskappy het veevoerfabrieke op Vrede en Bethlehem en versprei produkte hoofsaaklik in die Oos-Vrystaat en Limpopo, maar ook na ander dele van die land.