In die weergawe:

  • PG Strauss neem leisels oor as leier van bestuurspan
  • VKB 5-jaar-oorsig
  • Hou jou kant skoon met indien van diesel-eise
  • Kwynende melkboere se trapmeul van skaalekonomie
  • Vrugtebedryf vind groot baat by korrekte identifisering van valskodlingmot 
  • Die kragspan vir die produsent begin op die plaas