In die weergawe:

  • Koos groet VKB  
  • Mentorskap kan jou lewe verander  
  • Die VKB-benadering tot suksesvolle nuwe-era-boerdery
  • Prestasietoetsing: Wat is die voordele en gevare?    
  • ’n Hoender in die bank
  • Deeglike monitering en inspeksie van sitrus is van kardinale belang