• Die padkaart vir die rooivleisbedryf
  • Bewaringslandbou - die holistiese benadering tot volhoubaarheid
  • Fokus op insetverskaffing
  • Fokus op besproeiing
  • Sekere beginsels by die keuse van sojaboonkultivars:
    • Plantdatums en groeiklas