In die weergawe:

  • Metaangas se lang skaduwee: Kom ons suiwer die lug
  • Smul aan krulkool uit jou eie tuin
  • Geen toleransie is die oogmerk met opvolgtoediening van onkruiddoder
  • Maak seker jou dam is veilig
  • Tyd vir herfokus bou voort met nuwe denke vir gars
  • Bemagtig jouself met kennis oor siektes onder kinders