On the 1st of January 2017, VKB Agriculture, well-known agricultural business in South-Africa, and Sensako, cultivator of distinguished grain cultivars for years, has joined forces to take the supply of grain seed to the next level. This new joint venture will be known as Senseed and shares in Senseed will be held in equal parts by Sensako and VKB.

 

VKB Landbou, bekende landboubesigheid in Suid-Afrika, en Sensako, jare lange teler van hoogstaande graankultivars, het op 1 Januarie 2017 hul kragte saamgesnoer om daardeur die voorsiening van graansaad tot nuwe hoogtes te neem. Die nuwe gesamentlike onderneming se naam is Senseed en die aandele in Senseed sal in gelyke dele deur Sensako en VKB besit word.

 

english 

afrikaans

 

 

 


Follow us on Social Media

VKB group results

Mechanization & Equipment