APPLICATION FOR ENVIRONMENTAL AUTHORISATION WITH REGARDS TO AN EXPLORATION RIGHT APPLICATION FOR PETROLEUM ON VARIOUS FARMS IN THE FREE STATE, GAUTENG AND MPUMALANGA PROVINCES (12/3/294 ER): 30-DAY REVIEW OF ENVIRONMENTAL IMPACT REPORT AND PUBLIC MEETING

 

AANSOEK VIR OMGEWINGSBEMAGTIGING MET BETREKKING TOT ‘N EKSPLORASIEREG VIR PETROLEUM OP MENIGDE PLASE IN DIE VRYSTAAT, MPUMALANGA & GAUTENG PROVINSIES (12/3/294 ER): 30-DAE HERSIENING VAN OMGEWINGSIMPAKVERSLAG EN PUBLIEKE VERGADERING

 

english

afrikaans

 

 

 


Follow us on Social Media

VKB group results

Mechanization & Equipment

Television Advertisement