VKB Skenk voer ter waarde van R1 miljoen

VKB Skenk voer ter waarde van R1 miljoen

 

Groot dele van Suid-Afrika gaan tans gebuk onder intense droogtetoestande. Behalwe vir graanareas wat hierdeur geraak word, is daar dele in ons land wat so erg deur die droogte geaffekteer word dat daar diere op ‘n daaglikse basis vrek weens ‘n gebrek aan kos en water.
Gegewe die bostaande het VKB besluit om sy hand uit te steek na van die geaffekteerde areas. VKB se direksie het ‘n skenking bewillig van R1 miljoen in die vorm van voer en mielies asook die distribusie daarvan.
Die groot uitdaging is om seker te maak dat hierdie voer uitkom op die plekke waar dit die nodigste is. Daarom is daar besluit om die kanaal van georganiseerd Landbou te gebruik. Die skenking sal gemaak word aan Vrystaat landbou wat weer op sy beurt die voer sal kanaliseer deur plaaslike distrik/landbouverenigings om seker te maak die nood word verlig waar dit die grootste is.
Produsente/distrikte wat in ‘n erge mate geraak is deur die droogte en gevolglik nie kos vir hulle diere het nie, word aangemoedig om d.m.v. hulle plaaslike landbouverenigings of direk kontak te maak met Vrystaat Landbou om hierdeur in aanmerking te kom vir ‘n gedeelte van hierdie voer.
VKB en Vrystaat Landbou is deur hierdie aksie verbind daartoe om in die beste belang van elke
produsent in Suid-Afrika op te tree.

Gesamentlik uitgereik deur VKB Landbou en Vrystaat Landbou

Navrae: Francois Swanepoel l 058 863 8201
VKB Landbou
Gerhard Kriel | 051 444 4609
Vrystaat Landbou

  

 

2018/12/10

REAKSIE OP E-NUUS BERIG

Na aanleiding van ‘n nuusberig op Sondag 9 Desember 2018 deur e-Nuus wat tot verwarring kan lei, wil VKB net ‘n regstelling maak. VKB distansieer homself ten sterkste van ‘n moontlike vertolking dat VKB onteiening sonder vergoeding ondersteun.
VKB het ʼn Mediadag op Woensdag 5 Desember 2018 gehou om ontwikkelingswerk, onder VKB se leiding, bekend te stel. Toetrede tot aspersieverbouing was ʼn belangrike tema, en dit het nie oor grondonteiening gehandel nie. Donderdagaand het e-Nuus hieroor berig, waar positief op die ontwikkeling en die aspersieprojek gefokus is.

Sondagaand 9 Desember 2018 was daar ʼn tweede berig op e-Nuus waarin gesê is dat opkomende boere en ontwikkelings-organisasies ten gunste is van grondonteiening sonder vergoeding. Dit het voortgevloei uit onderhoude wat e-Nuus met AFASA en GFADA gevoer het, waarin die organisasies se standpunte daaroor weergegee is.

VKB is, deur Agbiz, aktief betrokke by die onderhandelingsproses rondom onteiening sonder vergoeding, wat op die hoogste vlak met die Regering gevoer word. Agbiz verteenwoordig die belange van al die landboubesighede asook ander rolspelers en kommersiële banke.

Aflaaibare weergawe

Bewaaringslandbou Dag

Dekgewasse en Vee-integrasie in Bewaringslandbou

24 Augustus 2017

‘N Bewaringslandbou-boeredag is by Ascent Graansilo naby Vrede aangebied deur VKB Landbou, Ascent studiegroep, GraanSA en die Mielie Trust. Die doel van die dag was om te kyk na die integrasie van vee en dekgewasse in Bewaringslandbou. Izak Dreyer van Ascent het sy praktyke aan ons verduidelik en ook gepraat oor sy onlangse besoek aan die VSA om na hulle Bewaringslandbou te kyk. Sy boodskap wat dat ons die natuur moet naboots, of Bio-mimic soos hy dit noem. As ons Bewaringslandbou hier wil toepas moet ons begin om soveel as moontlik organiese materiaal op te bou.

Op die foto van links is: Paul Zietsman, voorsitter van Ascent studiegroep, Dewald Vosloo, voedingkundige van Saamstaan Voere, dr Robert Steynberg van VKB, Izak Dreyer, VKB bewaringsboer, Egon Zunckel, VKB bewaringsboer, Suzette Smalberger van VKB, Jerry Maritz van VKB Graan, Jaco Heckroodt, senior ekonoom VKB.

AMERIKAANSE KOMMANDOWURM

(Spodoptera frugiperda)

Suzette Smalberger / Agronoom Landbou Ontwikkeling
E-pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Amerikaanse Kommandowurm is inheems aan Suid- en Sentraal-Amerika en kom ook in die suidelike State van die VSA voor. Dit is die eerste keer op die Afrika-kontinent in 2016 in Nigerië waargeneem en dit het versprei na Wes- en Sentraal Afrika gedurende April 2016. Min is bekend oor hoe hierdie spesifieke plaag in Suider-Afrika gekom het.

Die lewensiklus van eier tot volwasse (mot stadium) neem is 24-40 dae - afhangende van weerstoestande en beskikbare voedsel. Die motte vlieg goed en heersende windstrome speel 'n rol om te versprei oor groot afstande. Daar is baie min bekend oor die lang termyn gevolge daarvan. Dit kan 'n bewegende plaag net soos die Afrikaanse Kommandowurm raak en kan migreer in groot getalle van een gebied na 'n ander en groot skade veroorsaak. Hierdie plaag het 'n wye gasheer reeks en gewasse soos mielies, sorghum, sojabone, grondbone en aartappels kan beïnvloed.

Berigte van skade is reeds aangemeld uit al die distrikte van die Limpopo Provinsie en in die Noordwes Provinsie tussen Swartruggens en Mafikeng sowel as Lichtenburg, hoofsaaklik op geelmieliekultivars, suikermielies en mielies aangeplant vir saad produksie.

Hierdie plaag raak moeiliker om te beheer soos mielie plante meer volwasse word, omdat die ruspes beter binne-in die blaarkelk voed en buite die bereik van plaagdoders is. Boere moet op die uitkyk wees vir nuwe ruspes op hul mielies veral in die kelk van die blare. Die Nasionale Departement van Landbou, Bosbou en Vissery het reeds met al die industrieë en navorsingsorganisasie vergader om ʼn tussentydse beheer program uit te rol.

 

Des van Heerden Entomoloog van Syngenta het die volgende inligting verskaf:

 • Motte vlieg saans en kan waargeneem word aan die windaf kant van die land.
 • Eiers word gelê.
 • Eerste larwes verskyn 3-4 dae later.
 • Chemiese produkte moet so gou as moontlik na eerste waarneming van larwes gespuit word. Dit behoort volle en doeltreffende beheer van die insek te gee.
 • Berigte is nog net ontvang uit die uiterste droë dele van die land (Limpopo, Karoo en Noordwes).
 • Van Syngenta se kant af werk Ampligo maar teen ʼn verhoogde dosis van 200 – 300 ml/ha, of Sorba 800 ml tenk mengsel met Proclaim 200g/ha.
 • Bly weg van piretroiedes, karbamate en organofosfate want dit werk nie.
 • Spuit as larf sigbaar is! Geen middel is effektief teen larwes wat verskuil in koppe voed nie.

 

Lewensiklus

 

Mot stadium

 

 

Identifikasie van Amerikaanse Kommandowurm

 


Agbiz Grain het op 2 Februarie die volgende voorlopige tussentydse maatreëls vir die chemies beheer van moontlik Amerikaanse Kommandowurm infestasie beskikbaar gemaak:

Belangrik:

 • Insekdoders sal slegs die larwes suksesvol beheer.
 • Larwes soek beskerming in die mieliekop!! Middels is nie effektief as die larwes in die koppe is nie

Lys van produkte wat reeds geregistreer was op 10 Februarie 2017 is:

 

Manufactures Name Brand Name Registration Number Active ingredients Comment
Du Pont Coragen L8529 Chlorantraniliprole Registered
Du Pont Steward L8435 lndox acarb Registered
Universal Crop Protection Advance L9147 lndox acarb Registered
Villa Crop Protection Addition L9146 lndox acarb Registered
Arysta Lifesciences Emma L9022 Emamectin benzoate Registered
Bayer Cropscience Belt L8860 Flubend iamide Registered
Meridian Agritech Doxstar Flo L9884 lndoxacarb Registered
Syngenta Sorba L5343 Lufenuron Registered
Syngenta Proclaim L7581 Emamectin benzoate Registered
Bit rad Spitfire 900 SP L8197 Methomyl Pending
Adama Plemax   lndox acarb/ novaluron Pending

 

Die produk lys is verkry van GraanSA se webblad.  Hulle dateer inligting gereeld op en boere word aangeraai om die webblad te besoek vir inligting oor die Herf Kommandowurm en geregistreerde middels.

Dien middels toe in samewerking met chemiese agente se advies

Boere kan meer produk inligting verkry van die CropLife SA databasis [http://www.croplife.co.za/images/croplife/initiatives/InsecticidesAugust2016.pdf ] of die Agri Intel Databasis [www.agri-intel.com [moet aansoek doen vir wagwoord wat baie vinnig beskikbaar is)].

Departement van Landbou het op 7 Februarie laat weet dat die DAFF webblad daagliks opgedateer gaan word met registrasies van chemiese middel teen die Herfs Kommandowurm. Boere moet hulle chemiese agente kontak vir beheer opsies. Departement Landbou het reeds ‘n Plant Beskermings Aksiegroep saamgestel wat bestaan uit lede van verskillende verskaffers en industrieë wat deur die plaag beïnvloed mag word. Die groep vergader op gereelde basis om progressiewe beheer van die plaag te bepaal.

Die teenwoordigheid van die plaag sal aan die ‘International Plant Protection Convention’s portal’ deurgegee word. In samewerking met ander SADC lande sal inligting en area beheer maatreëls deurgegee word.

Verdere optrede Boere word gevra om: 

 • GraanSA, georganiseerde landbou en Departement van Landbou se verklarings dop te hou.
 • Na aanleiding van gesprekke met talle deskundiges bleik dit dat die Herfs Kommandowurm nie ‘n bedreiging vir voedselvoorsiening in Suid-Afrika inhou nie.
 • Gereelde waarnemings van motte, eiers of eerste tekens van infestasie word steeds aanbeveel.
 • Georganiseerde Landbou (Vrystaatlandbou, Agri Limpopo en GraanSA) in kennis te stel van waarnemings.
 • Aanmelding van voorkoms van Amerikaanse/Herfs Kommandowurm kan gedoen word aan:

Departement van Landbou:

Doen ‘n beroep op boere om enige voorkoms van die plaag aan te meld by Jan Hendrik Venter (012 3196384, 0723488431, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) of Dr Julian Jaftha (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

GraanSA:

Poog om die omvang van die wurm te bepaal deur boer te vra terugvoer te stuu aan Luan van der Walt by skakelbord 086 0047 246 of direkte lyn 012 816 8045 oor: Omgewing waar GEEN Herfs Kommandowurms opgemerk is; Omgewing waar opgemerk is; Aantal hektaar wat negatief geaffekteer is; Persentasie skade en; Gewasse wat aangeval word. Noordwes Universiteit en LNR-Graangewasse in Potchefstroom: Beide instansies vra dat boere hulle moet kontak as die wurms waarneem word. Hulle wil monsters neem vir navorsingsprojekte van studente. Kontak Prof Hannalene du Plessis (018 464 7800, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) of Dr Annemie Erasmus (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

CropLifeSA
Kontak Gerhards Verdoorn (082 446 8946) vir advies oor beheer maatreëls.

Page 1 of 3

Follow us on Social Media

VKB group results

Mechanization & Equipment

Television Advertisement