Gesamentlike Aankondiging GWK en VKB Finalisering Van Reëlingskema