VRYSTAAT & LIMPOPO

VKB… jou finansieringsvennoot in die landbou

VKB Landbou (Edms) Bpk is ‘n gemagtigde kredietverskaffer NCRCP 7107

As geregistreerde kredietverskaffer voldoen VKB aan die gedragskode van die Nasionale Kredietreguleerder (NCR). VKB is daartoe verbind om roekelose kredietverskaffing en oorverskuldigheid te voorkom en maatreëls in plek te stel ten einde die verbruiker se skuldposisie so goed moontlik met wen-wen ooreenkomste te bestuur.

Om verantwoordelik krediet te verskaf, beteken dat VKB oorverskuldigheid vermy, behoorlike finansiële ontledings doen om terugbetaalvermoë vas te stel en te verseker dat die verbruiker die risiko van kredietopneming verstaan. Aspekte wat tydens kredietoorweging in ag geneem word sluit onder andere die volgende in:

• Terugbetaalvermoë en sekuriteit
• Kredietwaardigheid
• Stabiliteit
• Gewilligheid
• Gepastheid

Voordele
Die doel van finansiering deur VKB is om die produsent in staat te stel om insetmiddele en ander landboubenodigdhede op krediet te bekom om landbouprodukte suksesvol en volhoubaar te kan produseer. 

Voordele van finansiering deur VKB behels, onder andere die volgende:

• Persoonlike skakeling, kontak en besoeke aan kliënte.
• Finansieringsoplossings met ondersteuning deur spesialiste.
• Kundige finansieringspersoneel met jarelange ervaring in die landbou.
• Deeglik uiteengesette state wat maandeliks aan kliënte voorsien word.
• Finansiering, die uitstel van terugbetaling en kontantvoorskotte teen opberggraan.
• Geen rente word gehef op kredietaankope in die maand van aankope en die maand van betaling nie.
• ‘n Laer rentekoers word gehef op finansiering wat deur voorkeuraandele (ledefondse) gedek word. 
• Aansporingskorting aan aandeelhouers op grond van besigheid gedoen met VKB.
• Bewysvrye kredietlewensversekeringsdekking van R14 miljoen per lewe.
• Professionele diens in al VKB se bedieningsgebiede.

 

Finansieringsprodukte
VKB bied met trots aan die produsent ‘n verskeidenheid van mededingende en geskikte finansieringsprodukte wat deursigtig en eenvoudig onder een globale limiet administreer word.

• Produksielenings
• Somergewasse (betaalbaar 31 Augustus)
• Wintergewasse (betaalbaar 31 Maart)
• Diereproduksiekrediet (betaalbaar 31 Mei)
• Kort Seisoensrekening vir gewasse (soos groente) wat in siklusse verbou word oor korter termyne  
• Maandrekeninge (betaalbaar 30 dae na datum van staat)
• Termynlenings (lenings maandeliks, halfjaarliks of jaarliks betaalbaar) onder sekere omstandighede
• Heelgoedere-aankoopfinansiering (vier jaar termyn vir nuwe toerusting en drie jaar termyn vir tweedehandse toerusting, ook halfjaarliks of jaarliks terugbetaalbaar onder sekere omstandighede
• Kontrakgroeifinansiering (multirisikoversekering)

 

Inligting wat verstrek moet word tydens aansoek om finansiering

• Aansoeker se jongste finansiële inligting
• FICA-inligting wat bestaan uit: bewys van woonadres, identiteitsdokument en registrasie as belastingpligtige, sowel as BTW-sertifikaat. Vir regsentiteite word publieke dokumente soos hierbo uiteengesit van die betrokke individue ook verlang.

 

Aandeelhouding
Aandeelhouding van VKB is van toepassing op all produsente wie bona fide boere is, met ‘n eenmalige koste van R5000 wat terugbetaalbaar is by beëindiging van aandeelhouding. Aandeelhouding verleen aan alle produsente volle toegang tot die onderskeie finansieringsprodukte waarvoor daar gekwalifiseer word. Verdere voordele om ‘n VKB aandeelhouer te wees, sluit die volgende in:

• Toegang tot finansiering 
• Aansporingskorting ten opsigte van saketransaksies aangegaan met VKB
• Laer rentekoerse vir finansiering teen aandeelhouerslening

 

Kredietbestuurders
Besonderhede van die Finansieringspan verskyn hieronder. U is welkom om met die Kredietbestuurder in u gebied in aanraking te kom vir meer besonderhede:

 

VKB Vrystaat

Nic van Stryp
Uitvoerende Hoof: Finansiering
Tel: 058 863 8339
Epos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Gerhard Mostert
Senior Kredietbestuurder (Vrystaat)
Tel: 058 863 8289
Sel: 082 921 3003
Faks: 086 519 3278
Epos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Thinus Grobler
Kredietbestuurder
Wyk 1 - Reitz
Tel: 058 863 8592
Sel: 082 875 3120
Faks: 086 675 2767
Epos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Ferdie Roodt
Kredietbestuurder
Wyk 2 - Daniëlsrus, Bethlehem, Paul Roux, Kestell, Clarens, Fouriesburg
Tel: 058 863 8216
Sel: 082 928 9802
Faks: 086 519 3274
Epos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Kobus Strydom
Kredietbestuurder
Wyk 3 - Vrede, Memel, Cornelia, Woudzicht, Ascent, Noord Natal
Tel: 058 863 8202
Sel: 082 871 3920
Faks: 086 519 3280
Epos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

LR Klynsmith
Kredietbestuurder – Wyk 4 & 12
Petrus Steyn, Heilbron
Tel:058 863 8532
Sel:082 459 4234
Faks:086 204 1490
Epos:Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Adolf Botha
Kredietbestuurder
Wyk 5, 8 - Warden, Verkykerskop, Harrismith, Suid Natal, Villiers, Grootvlei, Balfour, Standerton
Tel: 058 863 8207
Sel: 082 375 4387
Faks: 086 519 3247
Epos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

Dewalt Streak
Kredietbestuurder
Wyk 9  & 10 - Senekal, Lindley, Steynsrus, Bothaville, Morgenzon, Ermelo, Amersfoort
Tel: 058 863 8578
Sel: 071 275 3525
Faks: 086 501 4853
Epos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Rudi Nel
Kredietbestuurder
Wyk 6 & 7 - Frankfort, Tweeling, Oranjeville, Jim Fouche, Windfield
Tel: 058 863 8216
Sel: 083 269 4034
Epos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Phineas Molosi
Kredietbestuurder
Wyk 11 - Opkomende produsente Vrystaat bedieningsgebied
Tel: 058 863 8217
Sel: 072 448 8244
Epos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Elmarie Kroon
Senior Kredietkontroleur
Wyk 99 - Alle Nie-Lede (Alle debiteure wat nie aandeelhouers is nie)
Tel: 058 863 8534
Faks: 086 510 9318
Epos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

VKB Limpopo

Johan Wessels
Senior Kredietbestuurder 
Tel: 014 719 9270
Sel: 082 497 3526
Faks: 086 519 3277
Epos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Kobus le Roux
Junior Kredietbestuurder
Wyk 31, 32, 37 & 45 - Alma, Nylstroom, Vaalwater, Tomburke, Ellisras, Tolwe, Marken, Baltimore, Buite gebiede
Tel: 014 719 9105
Sel: 084 499 1226
Faks: 086 655 3852
Epos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Warren Daines
Kredietbestuurder
Wyk 33, 34 & 35 - Pienaarsrivier, Radium, Thabazimbie, Warmbad, Settlers, Nutfield, Lehau, Naboomspruit, Roedtan
Tel: 014 719 9207
Sel: 072 815 4667
Faks: 086 699 8214
Epos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Gert Fourie
Kredietbestuurder
Wyk 38 & 39 - Dendron, Pietersburg, Alldays, Louis-Trichardt, Mussina, Vivo
Tel: 015 297 7485
Sel: 082 928 4209
Faks: 086 564 2302
Epos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Bertus Grobler
Kredietbestuurder
Wyk 36 & 40 - Potgietersrus, Trichardtsdal, Tzaneen, Letsitele
Tel: 015 297 0349
Sel: 081 271 3117
Faks: 086 692 6149
Epos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Levy Malemela
Kredietbestuurder
Wyk 44 & 53 - Opkomende produsente Limpopo bedieningsgebied
Tel: 014 719 9032
Sel: 082 705 5400
Faks: 086 699 8209
Epos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Jenny Kruger
Kredietbestuurder - Wyk 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53
Alle Nie-Lede (Alle debiteure wat nie aandeelhouers is nie)
Tel: 014 719 9182
Faks: 086 548 2831
Epos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

Rekeningnavrae
Rekeninghouers wat hulle by VKB geregistreer het, kan aanlyn navraag doen oor die stand van hul rekeninge, sowel as oor uitstaande saldo’s. Die volgende personeel sal van hulp wees:

 

VKB Vrystaat

Hanlie van Rensburg
Senior Administratiewe Beampte
Tel: 058 863 8533
Epos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Lindie Lourens
Kredietassistent
Wyk 1 & 6 - Reitz, Tweeling, Frankfort
Tel: 058 863 8338
Faks: 086 676 4969
Epos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Natasha Grobbelaar
Kredietassistent
Wyk 2 & 7 - Daniëlsrus, Bethlehem, Paul Roux, Kestell, Clarens, Fouriesburg, Oranjeville, Jim Fouche, Windfield 
Tel: 058 863 8204
Faks: 086 610 4729
Epos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Nasthasia Botha
Kredietassistent
Wyk 3 & 11 - Vrede, Memel, Cornelia, Woudzicht, Ascent, Noord Natal, Opkomende Produsente
Tel: 058 863 8536
Faks: 086 754 7474
Epos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Susan Nortje
Kredietassistent
Wyk 4, 9 & 12 - Petrus Steyn, Heilbron, Senekal, Steynsrus, Lindley, Bothaville
Tel: 058 863 8206
Faks: 086 512 7408
Epos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

Juanita Beneke
Kredietassistent
Wyk 99 - Alle Nie-Lede (Alle debiteure wat nie aandeelhouers is nie)
Tel: 058 863 8213
Faks: 086 206 5635
Epos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Norah Makubo
Kredietassistent
Wyk 99 - Alle Nie-Lede (Alle debiteure wat nie aandeelhouers is nie)
Tel: 058 863 8590
Faks: 058 863 8324
Epos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

VKB Limpopo

Lelanie van der Walt
Senior Kredietassistent
Wyk 99 - Alle Nie-Lede (Alle debiteure wat nie aandeelhouers is nie)
Tel: 014 719 9152
Faks: 086 696 8869
Epos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Petro Jordaan
Kredietassistent
Wyk 31, 32, 33, 34, 35, 37 & 41 - Alma, Nylstroom, Vaalwater, Tomburke, Ellisras, Pienaarsrivier, Radium, Warmbad, Settlers, Nutfield, Lehau, Naboomspruit, Roedtan, Thabazimbi
Tel: 014 719 9114
Faks: 086 693 2715
Epos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Noekie Herselman
Kredietassistent
Wyk 36, 38, 39, 40, 44, 45 - Dendron, Pietersburg, Alldays, Louis-Trichardt, Mussina, Vivo, Potgietersrus, Trichardtsdal, Tzaneen, Letsitele, Opkomende produsente
Tel: 015 297 0448
Faks: 086 660 3412
Epos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Ettiene Strydom
Kredietassistent
Wyk 47, 48, 51 & 56
Tel: 014 719 9165
Faks: 086 682 5965
Epos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

David Kekana
Kredietassistent
Wyk 49
Tel: 015 297 1224
Faks: 015 297 5327
Epos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Riana Leite
Kredietassistent
Wyk 50, 67 & 68
Tel: 014 719 9209
Faks: 086 562 4163
Epos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.


Om te registreer vir aanlynrekeningnavrae, skakel u Kredietbestuurder vir die nodige toegang.


Rekeningstate kan ook per epos ontvang word. Stuur ‘n epos aan Isabel Kriek Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. om u rekeningstaat per epos te ontvang.

 

Aanlynaasoek
Indien u om finansiering wil aansoek doen, kan die nodige dokumente aanlyn bekom word. Dokumente moet volledig ingevul word en saam met die vereiste stawende inligting aan die onderskeie kredietbestuurders besorg word.

 

Kontakbesonderhede
Die Finansieringsafdeling is by VKB se hoofkantoor op Reitz geleë.

Kontakbesonderhede vir navrae:

Isabel Kriek
Tel: 058 863 8216
Faks: 086 550 8468
Epos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Volg ons op Sosiale Media

VKB groep resultate

Meganisasie en Toerusting

Televisie Advertensie