VKB en NTK is Suid-Afrikaanse landbou-ondernemings met ‘n unieke visie gegrond op die samewerking met belanghebbendes.  Deur revolusionêre denke is strategieë ontwikkel wat die eens koöperatiewe ondernemings omskep in ‘n moderne, dinamiese, nasionale maatskappy wat ‘n verskeidenheid uiteenlopende oplossings vir belanghebbendes in die landbouwaardeketting bied.

Die landboubeen sal steeds op die voorsiening van landbou-insette en dienste asook finansiering aan die produsente.  Dit sal in twee afdelings gegroepeer word, wat onder verskillende handelsname handel dryf, naamlik VKB Landbou en NTK Landbou.

VKB en NTK is beide top-landboumaatskappye binne die VKB Groep met ’n unieke visie gegrond op samewerking met belanghebbendes.  VKB is byna 100 jaar oud terwyl NTK reeds die 100 jaar mylpaal bereik het.

KB en NTK het 'n unieke koöperatiewe besigheidsmodel waarvolgens die grootste gedeelte van die maatskappy se wins voor belasting jaarliks aan kliënte toegeken word as aansporingskortings.  

VKB se primêre besigheid sentreer rondom die verskaffing van produksie-insette aan landbouprodusente sowel as die hantering, opberging en bemarking van graan. Dienste wat hiermee gepaard gaan sluit in finansiering, versekering, meganisasie, landbou-ontwikkeling en saadverwerking.  Verder is daar ook in beide streke handelstakke waar daar ‘n wye verskeidenheid produkte soos kampeertoerusting, hardeware, huishoudelike produkte en kruideniers beskikbaar is.

VKB se hoofkantoor is op Reitz in die Oos-Vrystaat geleë en NTK se hoofkantoor op Nylstroom in die Limpopo-provinsie.   Hoewel VKB en NTK se bedrywighede in die Vrystaat en Limpopo gesentreer is, doen die VKB Groep ook nasionaal en internasionaal besigheid. 

 

VKB Tel: 087 358 8111

NTK Tel: 014 719 9211

 

Volg ons op Sosiale Media

VKB groep resultate

Meganisasie en Toerusting