VKB – Vrystaat

 

Straatadres

President CR Swart-straat 31, Reitz, 9810

Posadres 

Posbus 100, Reitz, 9810

Hoofkantoor-telefoonnommer

058 863 8111

 

 

 

VKB - Limpopo

Straatadres

Chief Albert Luthuli-straat 90, Modimolle, 0510

Posadres 

Posbus 29, Modimolle, 0510

Telefoonnommer

014 719 9211

 

VKB Landbou (Edms.) Bpk.

Registrasienommer

2015/165238/07

BTW-nommer

4870272103

FDV 

Gemagtigde Finansiëlediensteverskaffer (FDV 4813)

NCRCP

NCRCP Gemagtigde Kredietverskaffer (NCRCP 477)

 

Volg ons op Sosiale Media

VKB groep resultate

Meganisasie en Toerusting