Saadverwerking

VKB bedryf reeds vir baie jare ’n saadverwerkingsaanleg buitekant Reitz. Hier word saad van ’n aantal verskaffers gesif en verpak. Die aanleg dien as verspreidings- en bemarkingspunt van weidings- en voergewasse.


Saadvermeerderings word ook deur die Saadverwerkingsafdeling gedoen in noue samewerking met verskeie saadmaatskappye en kwekers. Die saad word versprei vanaf Saadverwerking, en aankope kan by Saadverwerking, VKB-silo’s en die verskeie VKB-insethandelafdelings gedoen word. As produsente-onderneming is dit vir VKB van die uiterste belang dat sy kliënte markverwante pryse gebied word en dat produkte wat hulle benodig, deurentyd plaaslik beskikbaar is.


Die aanleg beskik ook oor ’n saadtoetslaboratorium waar ontkiemings- en suiwerheidstoetse op grasse en ander agronomiese gewasse uitgevoer word. Die laboratorium is deur die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye geakkrediteer en alle toetse word volgens die ISTA-reëls uitgevoer. VKB se toetslaboratorium beskik ook oor groot saadversamelings wat oor die afgelope vyf jaar opgebou is, wat agronomiese, akkerbou- en tuinbou-grasse en -onkruide insluit.


VKB het ooreenkomste met verskeie saadmaatskappye. Die hooffokus is om uitmuntende diens aan produsente te verskaf. VKB ondersteun deurlopende proewe deur verskeie saadmaatskappye en is betrokke by boereverenigings. Hierdeur verseker VKB dat produkontwikkeling en die nuwe kultivars aan boere bekend gestel en getoets word. Dit verseker dat meer akkurate data ten opsigte van produksieprestasie aan die boer beskikbaar gestel word.

Koring beskikbaar by VKB Saad


Besproeiingskoring
SST 867
SST 877
SST 895
SST 875
SST 835
SST 844
SST 843

Droëlandkoring
SST 317
SST 347
SST 356
SST 316
SST 374
Elands

Kontakbesonderhede: 
Saadverwerking-kantoor: 058 863 8374/83/84
Narika Delport 
Kommersiële Bestuurder: VKB Saad
082 416 7089

Volg ons op Sosiale Media

VKB groep resultate

Meganisasie en Toerusting