Free State Oil is ‘n sojaboonpers wat gehalte-sojaboonmeel, soja-olie en sojakoek in ‘n moderne oliepersaanleg produseer, wat die maatskappy posisioneer as een van die belangrikste skakels in die landbouwaardeketting van die VKB groep.  Die sojaboonpers het ‘n jaarlikse perskapasiteit van 150 000 ton sojabone. Die oliekoek word aan die veevoerfakbrieke in die groep verskaf.  Dit stel die veevoerfabrieke en die abattoir-produsente in staat om deur hierdie beleggings kummulatiewe marges te geniet terwyl 'n stabiele en volhoubare aanvraag geskep word vir die produkte wat hulle verskaf. Die VKB Groep se belegging van meer as R80 miljoen het nie net werksgeleenthede geskep nie, maar ook die VKB Groep se verbintenis tot landelike ontwikkeling gerugsteun.

 

Volg ons op Sosiale Media

VKB groep resultate

Meganisasie en Toerusting

Televisie Advertensie