VKB – Vrystaat

Straatadres

President CR Swart-straat 31, Reitz, 9810

Posadres 

Posbus 100, Reitz, 9810

Hoofkantoor-telefoonnommer

058 863 8111

VKB - Limpopo

Straatadres

Chief Albert Luthuli-straat 90, Modimolle, 0510

Posadres 

Posbus 29, Modimolle, 0510

Telefoonnommer

014 719 9211

VKB Landbou (Edms.) Bpk.

Registrasienommer

2015/165238/07

BTW-nommer

4870272103

NCRCP

NCRCP Gemagtigde Kredietverskaffer (NCRCP7984)