2021 staan einde se kant toe. Nog ’n uitdagende jaar is agter die rug. ’n Jaar waarin die virus ons nog nie wou los nie en ons steeds in isolasie en agter maskers moes lewe. Die tyd gaan so vinnig verby dat ’n mens nie kan glo dat dit al bykans twee jaar is wat ons onder hierdie onsekere en abnormale omstandighede leef nie.

’n Mens kan ook amper nie dink dat dit al weer tyd is om Kersfees te vier nie. Gelukkig is Kersfees ’n wonderlike tyd in meeste van ons se lewe.
Kersfees bied vir ons ’n ruskans ná ’n lang jaar se arbeid wat vir ons geleentheid gee om te reflekteer op die afgelope jaar se voorspoed, teenspoed, suksesse en mislukkings. ’n Tyd om lesse te leer uit ons ervarings van die afgelope jaar sodat ons die nuwe jaar kan bou op die fondamente van die positiewe ervarings van die afgelope jaar.

Kersfees gee vir ons ’n wonderlike geleentheid om saam met ons familie en geliefdes te wees. Ons raak so meegevoer deur die eise van die vinnige omgewing waarin ons lewe dat ons nie meer genoeg tyd spandeer aan die mense vir wie ons lief is nie, totdat dit is te laat is en daardie geleenthede vir ewig verby is. Vanjaar dink ons in besonder aan familie, kollegas en vriende wat hierdie jaar vir die eerste keer ’n Kersfees sonder ’n geliefde moet deurbring.
Mag ons in hierdie tyd ook reflekteer oor al die seëninge in ons lewe. Ons aanvaar soveel dinge as vanselfsprekend totdat dit op ’n dag nie meer so is nie. As ons om ons rondkyk het ons soveel om voor dankbaar te wees. Ons sal mense sien wat veel minder as ons het maar ten spyte daarvan baie gelukkige mense is bloot omdat hulle fokus op die positiewe in hul lewe en omdat hulle inherente vrede ervaar.

Die belangrikste van alles is dat Kersfees ’n geleentheid is wat ons moet boeke vat oor ons Geestelike lewe. ’n Tyd wat ons met dankbaarheid die grootste geskenk van alle tye moet ontvang, naamlik die Ewige Lewe wat Jesus Christus deur Sy kruisdood vir elkeen van ons moontlik gemaak het.
Mag die Kersfees van 2021 vir elkeen van VKB se mense ’n ware Christus-fees en ’n baie geseënde Kersfees wees.

Kersfees beteken ook nog ’n jaar is verby. Uit ’n besigheidsoogpunt was 2021 ’n uitdagende jaar, maar ’n jaar waar ons beter aangepas was by die onseker omstandighede. ’n Jaar waarin meeste van VKB se mense weereens hul allerbeste vir die maatskappy gegee het ten spyte van baie uitdagings. Daarvoor wil ons graag vir elkeen van hulle dankie sê en erkenning gee vir die besonderse bydrae wat elkeen op sy of haar gebied gelewer het.
Landbouprodusente is die spil waarom ons besigheid draai. Die kernrede vir VKB se bestaan. Ons wil ook vir ons produsente baie dankie sê vir hulle lojale ondersteuning die afgelope jaar en ons gaan in die nuwe jaar poog om op alle terreine te verbeter met die diens wat ons aan julle lewer.

Ons wil ook vir die Hemelse Vader dankie sê vir die seën wat Hy oor ons besigheid en oor ons mense uitgestort het. Dit was vir baie besighede ’n uiters moeilike jaar en baie ondernemings het nie die abnormale omstandighede oorleef nie. Ons finansiële jaar is reeds ver gevorder en dit is met groot dankbaarheid dat ons vir u kan sê dat dit ’n baie goeie jaar vir VKB is.
Ek wens vir elkeen van julle en julle geliefdes net die beste wense toe vir 2022. Mag dit vir VKB en al sy belanghebbers ’n wonderlike voorspoedige jaar wees.

Koos Janse van Rensburg
Besturende direkteur VKB

Pin It