AANSTELLING VAN NIE-UITVOERENDE DIREKTEURE: WYKE 1, 7 EN 15

Mnre Coenraad Fick, Stephan Fourie en Human du Preez is aangestel as nie-uitvoerende direkteure vir onderskeidelik Wyk 1, 7 en 15 vir ʼn ampstermyn van drie jaar.

Pin It