VKB reeds eeu lank in graandienste

VKB is ’n Suid-Afrikaanse landbou-onderneming met ’n unieke visie, wat op samewerking met belanghebbendes gegrond is. Dit het gaandeweg in die dinamiese mobilisering van ’n uiteenlopende verskeidenheid van interaksies in die landbouwaardeketting ontwikkel – van die plaas tot op die tafel.

VKB is reeds vir meer as ’n honderd jaar in bedryf en die Graandienste-afdeling was reg van die begin af deel van die hartklop van die onderneming en is vandag nog ’n kritieke skakel in bogenoemde waardeketting.

Voor die bou van silo’s is graan gestoor in sakke wat in VKB-store by verskeie punte reg oor VKB se bedieningsgebied opgeberg was. Die eerste van hierdie opbergingspunte het in 1919 op Daniëlsrus die lig gesien kort nadat VKB as koöperasie tot stand gekom het. Sedertdien het die fasiliteite uitgebrei tot 23 graanopbergingspunte waar graan en oliesade in ’n verskeidenheid van infraktrukture gestoor word. Die vernaamste is die tradisionele sementbuise wat gedurende die sewentiger- en tagtigerjare opgerig is en wat oor die jare bekende landmerke in die gebied geword het. Behalwe die sementbuise word graan en oliesade ook gestoor in sinkbuise, graanstore, bunkers en silosakke in die Noordoos-Vrystaat en Limpopo. Die totale operbergkapasiteit is vandag meer as 1,4 miljoen ton.

Graandienste is ’n divisie van VKB Landbou (Edms.) Bpk. en staan op twee bene, waarvan die eerste been Graanbedryf is, wat primêr verantwoordelik is vir die hantering en opberging van graan en oliesade, maar ook ’n verskeidenheid waardetoevoegende dienste aan kliënte bied. Die tweede been is Graanbemarking, wat verantwoordelik is vir die verhandeling van produsente se graan asook die verkryging van graan vir VKB Agri Processors se onderskeie verwerkingsaanlegte.

Graanbedryf
VKB se graanfasiliteite is toegerus om verskeie grane en oliesaadprodukte teen hoë tempo per pad en spoor te ontvang, versend en veilig te berg. ’n Verskeidenheid graandienste word by die graanfasiliteite aangebied wat moderne skoonmaak- en droogfasiliteite insluit. Die geriewe word deurlopend opgegradeer om aan produsente en afnemers ’n vinniger en doeltreffender diens te lewer. Op een na is al die silo’s geregistreer as JSE-leweringspunte.

Kapasiteit is nie die enigste faktor wat die effektiwiteit van graanopberging bepaal nie; die ligging en toeganklikheid van ’n fasiliteit om aan die behoeftes van produsente en kopers te voldoen is ewe belangrik. Die kapasiteitsbenutting van ’n fasiliteit per seisoen is kritiek vir effektiwiteit en volhoubaarheid.

Waardetoevoegende dienste behels droog- en skoonmaakgeriewe om nat en besmette graan te ontvang en gereed te kry vir nasionale en internasionale markbehoeftes. Grane en oliesade word ontvang en veilig bewaar vir belanghebbendes. Segregasie van kommoditeite volgens bepaalde kwaliteite is moontlik volgens verwerkers se voorkeure. Nuwe tegnologie word deurlopend geïmplementeer en toerusting word goed onderhou.

Ander belangrike faktore behels skoonmaaktempo, vermoë om verskillende kommoditeite met verskillende grade te kan hanteer en op te berg, vermenging, deurlugting, beroking, droging, sekuriteit teen diefstal, kollaterale bestuur en die uitreik van silosertifikate. Hierdie is belangrike dienste in ’n moderne mededingende graanhanterings- en opbergingsomgewing waaraan VKB Graandienste voldoen.

VKB se silo's voldoen aan die Wet op Voedselveiligheid en is geakkrediteer om graan vir uitvoere te versend. Personeel wat by die silo's werksaam is, is kragtens Wet 36 van 1947 as plaagbeheerbeamptes geregistreer en die silokomplekse beskik oor toerusting wat plaagbeheer doeltreffend maak sonder om die gehalte van die produkte negatief te beïnvloed. Goed gekoördineerde operasionele, logistieke en administratiewe werkwyses sorg vir optimale graanvloei-doeltreffendheid, in en uit.

Graanbemarking
VKB Graanbemarking is daarop ingestel om ’n omvattende diens aan produsente, graanhandelaars, meulenaars, veevoeraanlegte, internasionale handelaars en ander verwerkers te lewer. Die graanmark is ’n baie dinamiese omgewing en prysrisikobestuur is noodsaaklik vir volhoubaarheid in die JSE se volatiele mark vir afgeleide kommoditeite. Hierdie diens is beskikbaar aan al VKB se kliënte en word gerugsteun deur effektiewe stelsels, prosedures, die Safex-verhandelingsplatform en silosertifikate.

’n Spyskaart van fisieke en voorseisoenkontrakopsies/keuses word aangebied wat spesifiek ontwerp is om aan die produsent se kontantvloeibehoeftes en markblootstelling te voldoen in ag genome seisoenale tendense. Ondersteunende graanmarkinligting word daagliks aan VKB se kliënte beskikbaar gestel.

Personeel
VKB bemagtig sy belangrikste bate, naamlik sy personeel, met opleiding wat belyn is met besigheid- en industriebehoeftes. Sodoende word personeel toegerus om die uitdagings van die toekoms met groot sukses aan te pak. Dié basis word deurlopend as deel van VKB se oorhoofse strategiese dryf uitgebou met ’n doelwit om diversiteit in die besigheid verder uit te brei.

VKB speel ’n leidende en deelnemende rol in die graanbedryf deur sy betrokkendheid by organisasies soos Agbiz, Agbiz Grain en die Graanhanteringsorganisasie van Suider-Afrika (GOSA) en neem deel aan industrieverwante navorsings- en ontwikkelingswerk.

 

Pin It