4 Junie 2021
Geagte Produsente en VKB Personeel

AANSTELLING VAN BESTURENDE DIREKTEUR: VKB LANDBOU (EDMS.) BPK.


Na ʼn deeglike en noukeurige werwingsproses is die Direksie van VKB Beleggings (Edms.) Bpk. verheug om aan te kondig dat PG Strauss aangestel is as Besturende Direkteur: VKB Landbou (Edms.) Bpk. (“VKB Landbou”).
PG sal op 2 Augustus 2021 by die VKB Groep aansluit. Hy sal verantwoordelik wees om VKB Landbou na ʼn volgende vlak te lei, en voort te bou op die soliede en sterk gevestigde fondasie en momentum wat die VKB Landbou-span onder die huidige Uitvoerende Direkteure se leiding behaal het.
PG Strauss, as Besturende Direkteur: VKB Landbou, sal tesame met Sas Kasselman, Besturende Direkteur: VKB Agri Processors (Pty) Ltd, en Markus Mittermaier, Uitvoerende Direkteur: Finansies VKB Groep, aan Mnr Koos Janse van Rensburg, Besturende Direkteur van die VKB Groep, rapporteer.
PG Strauss het ʼn passie vir mense en ʼn roemryke geskiedenis van die skep van uiters suksesvolle spanne, wat hom ideaal sal laat inpas binne die sterk en gesonde kultuur van die VKB Groep. PG het ook uitstekende besigheidservaring en kennis, en streef daarna om VKB Landbou na die volgende vlak van groei te neem. Hy bring ʼn mengsel van leierskap, inspirasie, operasionele ervaring, tegniese kennis, innoverende en analitiese
denke, en ʼn passie vir kliëntediens na die VKB Groep. Hy beskik oor die dryfkrag om uitnemendheid te behaal, om wesenlik by te dra tot die sukses van personeel, om deurgaans strategies te dink oor die toekoms van die landbou-industrie, en om verandering te inisieer en te begelei ten einde onoortreflike resultate te behaal, terwyl voortdurende leer en groei onder personeel gestimuleer word om ons eie talent verder te ontwikkel vir die toekoms.
PG se loopbaan het afgeskop in die bankwese waar hy deel was van die Absa Groep vanaf 2001 tot 2007. In 2009 het PG sy Doktorsgraad voltooi aan die Universiteit van Missouri, VSA, en terwyl hy in die Verenigde State gewoon het, het hy waardevolle ervaring en kennis opgedoen in Internasionale Landbou. In 2009 begin hy ʼn nuwe loopbaan in die verkryging, vervaardiging en waardevoorsieningsketting by SABMiller en word later bevorder na ʼn Bestuursfunksie met globale verantwoordelikhede. In 2013 sluit hy by die VKB Groep aan en word aangestel as Besturende Direkteur: Free State Oil (Pty) Ltd en VKB Saad (Edms.) Bpk., beide filiale van die VKB Groep.
In 2016 het nuwe geleenthede PG se pad gekruis en het hy besluit om voltyds te boer en twee nuwe ondernemings op die been te bring, wat beide uiters suksesvol is. Afgesien van PG se sakebelange, dien hy ook as nie-uitvoerende direkteur op die Direksie van VKB Agri Processors (Pty) Ltd.
Die Direksie is opgewonde om PG as deel van die VKB-span te verwelkom. Ons wens hom sterkte toe in sy nuwe posisie en is vol vertroue dat hy ʼn uiters suksesvolle bydrae sal lewer tot die vooruitgang en sukses van die VKB Landbou Groep.
Die uwe,
_____________________________
Mnr Paul Carshagen
Voorsitter van die Direksie: VKB Beleggings (Edms.) Bpk.

Pin It