2018-2019 & 2019-2020
PROEFVERSLAG

Die doel van VKB se proewe is om onafhanklike statisties verantwoordbare feitgebaseerde datagedrewe bestuursinligting aan VKB se lede te voorsien.

Die proewe se grootste waarde is in die ekonomiese ontleding van elke proef, die toepaslikheid in die praktyk en die metodiek wat ons volg, nl. strookproewe wat gerandomiseer word en ten minste drie maal herhaal word om grond en klimaatverskille wat mag voorkom te minimaliseer. Proewe word vir ten minste drie jaar herhaal om die variasie tussen die drie seisoene te minimaliseer en sodoende die gevolgtrekking wat afgelei word uit die drie jaar se proefdata se geloofwaardigheid te verhoog.

Pin It