Joint Announcement Grain Transaction Between BKB and VKB

Joint Announcement Grain Transaction Between BKB and VKB

Kersboodskap aan al VKB se belanghebbers

2021 Finansiële resultate nou beskikbaar

Nuwe Graandokumente

InteliGro-VKB Strategiese Samewerking

Algemene Jaarvergadering

2020 - 2021 PROEFVERSLAG

AANSTELLING VAN NIE-UITVOERENDE DIREKTEURE: WYKE 1, 7 EN 15

VKB reeds eeu lank in graandienste

The VAT Lady Werkswinkel

PG Strauss is aangestel as Besturende Direkteur

Joint announcement of transactions between BKB and VKB

VKB Brei Uit In Harrismith

VKB Milling is part of the VKB Group

VKB Meganisasie – kritieke afdeling van die VKB Groep

2018-2019 & 2019-2020
PROEFVERSLAG

Die doel van VKB se proewe is om onafhanklike statisties verantwoordbare feitgebaseerde datagedrewe bestuursinligting aan VKB se lede te voorsien.

New TV show puts VKB’s farmers on the map

We meet VKB’s Piet Potgieter, who transitions from farmer to co-host of "Vir die liefde van die land"

01/10/2020

Press Releases:

VKB & BKB JOINT ANNOUNCEMENT: TRANSACTION BETWEEN BKB AND VKB

VKB-winkels weerspieël maatskappy se dinamiese vooruitgang

Handelswinkels is deel van die koöperasiestruktuur sedert die eerste entiteit meer as 100 jaar gelede geskep is. Net soos ’n eeu gelede word daar teenoor bestaande 

Eastern Free State adding value to its soya beans

Free State Oil is a soya bean processor located in Villiers in the Eastern Free State.
Our focus is on the production of high-quality defatted soya bean oilcake, oil and hulls with the emphasis on consistency and reliability.

Co-op or corporate? Choose between these agri models

Agribusiness VKB, which has been doing business in South Africa for over a century, started as a co-operative, but has since been converted into a company.

SAMESPREKINGE OOR MOONTLIKE VENNOOTSKAP TUSSEN VKB EN GWK

Die onderskeie Direksies van GWK en VKB het die groen lig gegee vir samesprekinge om ‘n vennootskap en sinergieë tussen dié twee Suid-Afrikaanse landboumaatskappye te ondersoek.

Belangrikheid van oesversekering

In ’n veranderende klimaatsomgewing is oesversekering sekerlik een van die algemeenste maniere om jou klimaatrisiko’s te verskans. Die oesversekeringsbedryf het in die verlede heelwat veranderinge ondergaan, maar die kern van versekering bly nog steeds om te verseker dat die boer die geleentheid gebied word om homself te verskans sodat hy die komende seisoen die geleentheid sal kry om weer te kan plant.

VKB skenk mieliemeel vir armes en vra skenkings van produsente

VKB gaan sy infrastruktuur en dienste beskikbaar stel as steun vir die VKB / Agbiz voedingsprjojek om ’n humanitêre krisis weens die uitwerking van die Covid-19-pandemie

VKB Foods – ‘n Unieke konsep

Deur Jan van der Walt 

VKB Foods was uiteindelik ‘n eenvoudige antwoord op ‘n komplekse strategiese vraag waarmee die VKB Groep gekonfronteer was vir ‘n oplossing om ‘n kommoditeit, van waar dit op die plaas geproduseer is, te neem na die tafel van elke verbruiker in Suid-Afrika, natuurlik so ekonomies as moontlik.

WIE IS QPro Feeds


QPro Feeds (Edms) Bpk, ’n volfiliaal van VKB Agri Processors (VKB), is ’n veevoervervaardiger gesetel in die Oos-Vrystaat. Die maatskappy het veevoerfabrieke op Vrede en Bethlehem en versprei produkte hoofsaaklik in die Oos-Vrystaat en Limpopo, maar ook na ander dele van die land.