Berigte van skade is reeds aangemeld uit al die distrikte van die Limpopo Provinsie en in die Noordwes Provinsie tussen Swartruggens en Mafikeng sowel as Lichtenburg, hoofsaaklik op suikermielies en wit mielies wat geplant is vir saad produksie.

 

Lees die volledige artikel hier:

Amerikaanse Kommandowurm.pdf

 

Identification: Fall Army Worm

 

 

 

On the 1st of January 2017, VKB Agriculture, well-known agricultural business in South-Africa, and Sensako, cultivator of distinguished grain cultivars for years, has joined forces to take the supply of grain seed to the next level. This new joint venture will be known as Senseed and shares in Senseed will be held in equal parts by Sensako and VKB.

 

VKB Landbou, bekende landboubesigheid in Suid-Afrika, en Sensako, jare lange teler van hoogstaande graankultivars, het op 1 Januarie 2017 hul kragte saamgesnoer om daardeur die voorsiening van graansaad tot nuwe hoogtes te neem. Die nuwe gesamentlike onderneming se naam is Senseed en die aandele in Senseed sal in gelyke dele deur Sensako en VKB besit word.

 

english 

afrikaans

 

 

 

APPLICATION FOR ENVIRONMENTAL AUTHORISATION WITH REGARDS TO AN EXPLORATION RIGHT APPLICATION FOR PETROLEUM ON VARIOUS FARMS IN THE FREE STATE, GAUTENG AND MPUMALANGA PROVINCES (12/3/294 ER): 30-DAY REVIEW OF ENVIRONMENTAL IMPACT REPORT AND PUBLIC MEETING

 

AANSOEK VIR OMGEWINGSBEMAGTIGING MET BETREKKING TOT ‘N EKSPLORASIEREG VIR PETROLEUM OP MENIGDE PLASE IN DIE VRYSTAAT, MPUMALANGA & GAUTENG PROVINSIES (12/3/294 ER): 30-DAE HERSIENING VAN OMGEWINGSIMPAKVERSLAG EN PUBLIEKE VERGADERING

 

english

afrikaans

 

 

 

VKB MILLING EXTENDS EVEN MORE

Volg ons op Sosiale Media

VKB groep resultate

Meganisasie en Toerusting

Televisie Advertensie