VKB BELEGGINGS EIENDOMS BEPERK (“VKB”) BEKOM 21% AANDEELHOUDING IN BKB BEPERK (“BKB”)

Dit is met groot opgewondenheid dat die Direksie van VKB Beleggings (Edms.) Bpk. bekend maak dat VKB na suksesvolle onderhandelings ooreenkomste aangegaan het waarvolgens VKB 21,05% van die uitgereikte aandele in BKB aangekoop het. BKB en VKB het voorts ooreengekom om met mekaar in gesprek te tree rakende ‘n moontlike geleentheid om sinergieë tussen hul onderskeie besighede en/of sekere van hul bedrywighede te ondersoek gedurende die gesprekvoeringsperiode wat sal eindig op 29 Februarie 2020, as ‘n gesamentlike poging om ‘n gepaste struktuur vir ‘n potensiële kombinasie transaksie te ondersoek. Indien die partye nie ooreenkoms bereik gedurende hierdie tydperk nie, het BKB die reg om die BKB aandele wat deur VKB gehou word, terug te koop, en VKB het eweneens ‘n soortgelyke reg om die aandele in BKB weer aan BKB terug te verkoop.
In terme van die ooreenkoms het VKB die reg om gedurende die gesprekvoeringstydperk verdere aandele te bekom van BKB aandeelhouers wat hul aandele te koop aanbied, onderworpe daaraan dat VKB se aandeelhouding nie 30% van die uitgereikte aandele in BKB sal oorskry sonder die toestemming van die meerderheid van die direkteure van BKB nie, en teen ‘n prys van ten minste R16 per BKB aandeel.
Wat betref verteenwoordiging, is ooreengekom dat, vir solank as wat VKB ten minste 20% van die uitgereikte aandele in BKB hou, twee toepaslike gekwalifiseerde en ervare genomineerdes van VKB op die Direksie van BKB aangestel sal word. Mnre Paul Carshagen en Koos van Rensburg is deur VKB se Direksie genomineer vir hierdie doel.

Mnr. Paul Carshagen, Voorsitter van die Direksie van VKB Beleggings (Edms) Bpk, het die transaksie soos volg beskryf:
“VKB is ‘n trotse landbou-besigheid wat aan die landbou-produsente behoort en wat ‘n ryke geskiedenis van 100 jaar het. VKB het ‘n strategiese doelwit om betrokke te raak in die lewendehawe-bedryf aangesien die meeste van ons produsente-aandeelhouers se boerderye ‘n groot lewendehawe-komponent insluit. Die geleentheid vir VKB om in BKB te belê maak dit moontlik om hierdie strategiese doelwit te bereik.
Dit bied egter veel meer as net ‘n finansiële belegging, aangesien dit die moontlikheid skep om die sinergieë wat tussen VKB en BKB bestaan, verder te ondersoek en tot die voordeel van landbou-produsente in Suid-Afrika asook die aandeelhouers van VKB en BKB te ontgin.
Die groter geografiese gebied wat beide maatskappye bedien, bied die geleentheid om op elkeen van die maatskappye se sterk punte te fokus en van mekaar se kundigheid te leer en mekaar se besighede aan te vul. Die twee maatskappye se markte skep ook die potensiaal vir groter bemarkingsgeleenthede vir hul onderskeie produkte.
VKB is dankbaar vir die geleentheid om met hierdie belegging uitvoering te kon gee aan sy strategiese doelwit en kon beswaarlik ‘n beter “vennoot” gekry het as nog ‘n trotse 100 jaar-oue besigheid soos BKB om saam die grondslag te lê vir die volgende 100 jaar. Ons sien uit na ‘n goeie verbintenis.”

Volg die skakel vir die volledige gesamentlike persverklaring uitgereik deur die Direksies van BKB en VKB.

VKB Skenk voer ter waarde van R1 miljoen

VKB Skenk voer ter waarde van R1 miljoen

 

Groot dele van Suid-Afrika gaan tans gebuk onder intense droogtetoestande. Behalwe vir graanareas wat hierdeur geraak word, is daar dele in ons land wat so erg deur die droogte geaffekteer word dat daar diere op ‘n daaglikse basis vrek weens ‘n gebrek aan kos en water.
Gegewe die bostaande het VKB besluit om sy hand uit te steek na van die geaffekteerde areas. VKB se direksie het ‘n skenking bewillig van R1 miljoen in die vorm van voer en mielies asook die distribusie daarvan.
Die groot uitdaging is om seker te maak dat hierdie voer uitkom op die plekke waar dit die nodigste is. Daarom is daar besluit om die kanaal van georganiseerd Landbou te gebruik. Die skenking sal gemaak word aan Vrystaat landbou wat weer op sy beurt die voer sal kanaliseer deur plaaslike distrik/landbouverenigings om seker te maak die nood word verlig waar dit die grootste is.
Produsente/distrikte wat in ‘n erge mate geraak is deur die droogte en gevolglik nie kos vir hulle diere het nie, word aangemoedig om d.m.v. hulle plaaslike landbouverenigings of direk kontak te maak met Vrystaat Landbou om hierdeur in aanmerking te kom vir ‘n gedeelte van hierdie voer.
VKB en Vrystaat Landbou is deur hierdie aksie verbind daartoe om in die beste belang van elke
produsent in Suid-Afrika op te tree.

Gesamentlik uitgereik deur VKB Landbou en Vrystaat Landbou

Navrae: Francois Swanepoel l 058 863 8201
VKB Landbou
Gerhard Kriel | 051 444 4609
Vrystaat Landbou

  

 

2018/12/10

REAKSIE OP E-NUUS BERIG

Na aanleiding van ‘n nuusberig op Sondag 9 Desember 2018 deur e-Nuus wat tot verwarring kan lei, wil VKB net ‘n regstelling maak. VKB distansieer homself ten sterkste van ‘n moontlike vertolking dat VKB onteiening sonder vergoeding ondersteun.
VKB het ʼn Mediadag op Woensdag 5 Desember 2018 gehou om ontwikkelingswerk, onder VKB se leiding, bekend te stel. Toetrede tot aspersieverbouing was ʼn belangrike tema, en dit het nie oor grondonteiening gehandel nie. Donderdagaand het e-Nuus hieroor berig, waar positief op die ontwikkeling en die aspersieprojek gefokus is.

Sondagaand 9 Desember 2018 was daar ʼn tweede berig op e-Nuus waarin gesê is dat opkomende boere en ontwikkelings-organisasies ten gunste is van grondonteiening sonder vergoeding. Dit het voortgevloei uit onderhoude wat e-Nuus met AFASA en GFADA gevoer het, waarin die organisasies se standpunte daaroor weergegee is.

VKB is, deur Agbiz, aktief betrokke by die onderhandelingsproses rondom onteiening sonder vergoeding, wat op die hoogste vlak met die Regering gevoer word. Agbiz verteenwoordig die belange van al die landboubesighede asook ander rolspelers en kommersiële banke.

Aflaaibare weergawe

Bewaaringslandbou Dag

Dekgewasse en Vee-integrasie in Bewaringslandbou

24 Augustus 2017

‘N Bewaringslandbou-boeredag is by Ascent Graansilo naby Vrede aangebied deur VKB Landbou, Ascent studiegroep, GraanSA en die Mielie Trust. Die doel van die dag was om te kyk na die integrasie van vee en dekgewasse in Bewaringslandbou. Izak Dreyer van Ascent het sy praktyke aan ons verduidelik en ook gepraat oor sy onlangse besoek aan die VSA om na hulle Bewaringslandbou te kyk. Sy boodskap wat dat ons die natuur moet naboots, of Bio-mimic soos hy dit noem. As ons Bewaringslandbou hier wil toepas moet ons begin om soveel as moontlik organiese materiaal op te bou.

Op die foto van links is: Paul Zietsman, voorsitter van Ascent studiegroep, Dewald Vosloo, voedingkundige van Saamstaan Voere, dr Robert Steynberg van VKB, Izak Dreyer, VKB bewaringsboer, Egon Zunckel, VKB bewaringsboer, Suzette Smalberger van VKB, Jerry Maritz van VKB Graan, Jaco Heckroodt, senior ekonoom VKB.

Volg ons op Sosiale Media

VKB groep resultate

Meganisasie en Toerusting

Televisie Advertensie