Eksplorasieaansoeke in VKB se bedieningsgebied

VKB se Interne Regspan werk tans saam met Vrystaat Landbou om twee eksplorasieaansoeke in VKB se bedieningsgebied teen te staan. Vir doeleindes hiervan is Enviroworks as omgewingskonsultante aangestel om namens VKB en VL in die verband op te tree. Eksterne prokureurs word ook van tyd-tot-tyd gekonsulteer om te verseker dat beide aansoeke deurlopend in lyn is met die relevante wetgewing

EKSPLORASIEAANSOEKE IN VKB GEBIED.pdf

Rhino Oil and Gas application - 12 3 294 ER.pdf

GAAN DIT WEER DROOG WEES?

NOUER RYWYDTES KAN VAN NUT WEES BY SOJABOONVERBOUING – Robert Steynberg

VKB se Departement Landbou-ontwikkeling het die afgelope jaar sojaboonproewe gedoen wat baie insiggewende inligting opgelewer het. Plantestand en rywydtes is met samewerking van Graan SA, die Ascent Studiegroep en die LNR gedoen waaroor later volledig gerapporteer sal word.

Die belangrikste bevinding in terme van opbrengsverhoging was dat nouer rywydtes opbrengs konsekwent verhoog het. ‘n Voorbeeld is die proefresultate wat in Figuur 1 voorgestel word. Opbrengs is met 33% verhoog vanaf 3 t/ha in 0,76 m rye tot 4 t/ha in 0,5 m rye. Dit was nie ‘n plantestand effek nie want die plantestand per hektaar was oor bepaalde redes laer in die nouer rye. Die cultivar wat gebruik is, was ‘n groeiklas 4,6 en vertak nie baie nie. Die voordeel van nouer tye vir hierdie kleiner plant tipe is volgens gewone logika verwag omdat dit meegehelp het om ‘n effektiewer blaardak oor die hele grondoppervlak te vorm. ‘n Tweede proef met bosagtige, goed vertakte cultivars het egter dieselfde orde voordeel getoon waar selfs nog nouer rye geplant is. ‘n Standaard 0,76m-ry-planter is gebruik om rye te merk waarna daar met die hand geplant is. ‘n Addisionele ry is tussen die “wye” rye geplant sodat nou rye van 0.38 m met die kontroles vergelyk kon word. Vier cultivars met groeiklasse wat gevarieer het vanaf 5 tot 7.2 is gebruik en verskillende plantpopulasies is getoets. Geen betekenisvolle plantpopulasie-effek kon gemeet word nie. Die nou rye se opbrengste was egter ongeveer 38% hoër as die wyer rye. ‘n Inboet-proef waar daar oorgeplant is vanweë swak ontkieming, het die eerste twee proewe se resultate bevestig. Daar waar ‘n ekstra ry in die middel van die vorige 0,91 m rye ingeboet is, het opbrengs met 600 kg/ha toegeneem vanaf 1,4 t/ha in wye rye tot 2 t/ha in die nou rye. Dit is persentasiegewys (42%)‘n nog groter verhoging as wat in die eerste twee proewe gemeet is. Sorg is gedra om vergelykings te tref waar die stand bevredigend was in beide wye rye wat nie oorgeplant is nie sowel as die nou rye.

Die proewe het dus getoon dat dit beter is om eerder nouer rye te plant as om plantestand te verhoog in die soeke na beter ligenergiebenutting vir verhoogde opbrengs. Proewe word in die komende seisoen herhaal om te bevestig of dieselfde resultate konsekwent onder ander reënvaltoestande moontlik is. In die tussentyd kan dit wel aanbeveel word om eerder tussen swak ontkiemde rye in te boet as om heeltemal oor te plant indien ontkieming na die eerste poging nie heeltemal na wense was nie maar daar tog ‘n mate van sukses was. Indien prakties toepasbaar, kan ‘n addisionele ry ook as versekering teen droogte gesien word omdat die toename in rye per hektaar veral in droë jare, waar plante kleiner groei, voordelig blyk te wees.

Figuur 1. Sojaboonopbrengs in 0,5 m en 0,76 m rye (groeiklas 4.6 en vroeg geplant).

 

 

VKB PERSONEEL WORD VEREER
VKB plaas ‘n groot premie op die opleiding en ontwikkeling van sy personeel. Oktober 2014 het ‘n groep van 48 personeel lede begin met Universiteit Vrystaat se NBP en BOP programme. Hierdie programme is na onderhandeling met die Universiteit op Reitz self aangebied. 
Weke van studie skole het gevolg en baie na-uurse tyd het ingegaan om opdragte te voltooi en in te handig voor die sperdatums. Eksamens het gevolg en spanning was hoog tot die uitslae gekom het en met ‘n sug van verligting is die onderskeie programme geslaag.
Die hoogtepunt vir elkeen van hierdie “studente” was ongetwyfeld die sertifikaat plegtigheid by die Universiteit self. n Spesiale bus is gereel wat die personeel vervoer het en die opgewondenheid was groot voor hulle vertrek  na Bloemfontein. Tydens die plegtigheid het hulle hulle sertifikate ontvang, die kroon op ‘n jaar se harde werk.
VKB presteer uitsonderlik en tydens die plegtigheid is 4 van VKB se personeel vereer met toekennings en om die prestasie in perspektief te plaas, slegs 5 toekennings word gemaak. Alle studente wat ingeskryf is by die Sakeskool in die betrokke jaar kom in aanmerking vir die toekennings. Vir die BOP was daar ‘n totaal van 147 studente en NMP ‘n totaal van 43 ingeskryf.
VKB is ook spesiaal vermeld as strategiese vennoot van die Universiteit se Bestuurskool, die wyse waarop VKB sy mense ontwikkel, die insette wat gelewer word en die programme administreer. Ander rolspelers wat studente ingeskryf het was onder andere, VS Dept van Gesondheid, Noord-Kaap Dept van Gesondheid, TWK,VS Landndbou,Eskom, VS Dept van Onderwys, om maar net ‘n paar te noem.
Top presteerder NBP is Christina Becker; naaswenner NBP is Heidi de Winnaar en top presteerder BOP is Sunette Hechter; naaswenner BOP is Alida Lange.

 

DANIËLSRUS SILO PERSONEEL HOU ‘N SPANBOU DAG
Daar word so min tyd saam met medewerknemers spandeer dat Daniëlsrus se silobestuurder, Tilla van Rensburg besluit het om ‘n spanbou dag in Clarens vir haar personeel te hou.  Die personeel wat insluit silo operateurs, algemene werkers en teemaaksters het hul families saam gevat en dit was ‘n heerlike dag van saamkuier, sokker speel en braai.  “Op Daniëlsrus werk ons almal soos een span saam.  Ek persoonlik dink ek het die beste personeel wat ek so trots op is,” sê Tilla.

 

VRYSTAAT LANDBOU JONGBOER KONGRES
VKB was weer ‘n borg op die Vrystaat Landbou se Jongboer Kongres gehou te Bloemfontein op die 21 April 2016.  Francois Swanepoel, uitvoerende hoof van VKB Landbou en Anelie Swemmer, skakelbeampte van VKB het VKB teenwoordig by hierdie prag aangeleentheid.
Mnr. DJ van der Linde is aangewys as die Vrystaat Landbou se Jongboer van die jaar.  Mnr. van der Linde is 31 jaar oud en woonagtige op St. Helena in die Vierfontein-distrik waar hy al vir agt jaar boer.  
Van der Linde het sedert 2012 sy boerdery begin uitbrei, sy planttegnieke verfyn en sy oeste met meer presisie begin bestuur.  Hy boer met wit- en geelmielies, sonneblom en beeste.
Vanjaar was die 20ste keer wat die Jongboer Kongres aangebied is.  Saam met DJ van der Linde was die ander twee finaliste PJ Badenhorst en Hendrik Heyns. “Dit is ‘n groot eer en dit sê vir my mense glo in my en dit wat vir my reg voel, lyk vir hulle ook reg.  Dit is ‘n lekker gevoel om te weet jy help om kos te voorsien vir die land,” sê van der Linde.

 

SPEX OOGKUNDIGES BIED 'N HELPENDE HAND AAN VKB-WERKNEMERS
Spex Oogkundiges het VKB gekontak met die doel om werknemers wat nie siekefondse het nie, die geleentheid te bied om gratis oogtoetse te ondergaan en sodoende die nodige advies of ‘n voorgeskrewe bril te kry wat hulle sig sal verbeter. 
Vrystaat-bedryfspunte is tydens Februarie besoek en die VKB-werknemers was gretig om hierdie geleentheid aan te gryp. Tot en met hede is daar omtrent 143 werknemers wat van brille voorsien sal word.Hierdie pragtige inisiatief gaan uitgebrei word na die VKB-nywerhede asook die Limpopo.

 

KINGDOM KIDS BEDANK VKB
Daar is ‘n behoefte in die Memel/Zamani-gemeenskap geïdentifiseer om ‘n plaaslike skool te hê waar kinders God kan leer ken asook ‘n opvoeding kan kry en daarmee saam kinders as ‘n geheel te ondersteun en te help op die regte pad. 
Daar is tans 52 leerders in die Kingdom Kids-skool – vanaf drie jaar oud tot Graad R – wat in vier klasse verdeel is. 
Toe die skool in 2014 deur Inet Geldenhuys, ‘n plaaslike boer se vrou, geopen is, was daar nege kinders en een juffrou. In 2015 het die “groot skool” se deure geopen waar kinders tot graad RR ingeneem is. Baie navrae en belangstelling het daartoe gelei dat daar besluit is om ‘n Graad R-klas te skep. As deel van die Dumisani-voedingskema is daar besef hoeveel behoefte daar werklik is – nie net na fisiese behoeftes nie, maar ook geestelik. Memel/Zamani is ‘n klein gemeenskap en die skool bring met elke deel wat hy doen, ‘n verandering in ‘n gesin. Daarmee saam word die behoefte aan God se Woord in Memel versprei.

 

VKB / LANDBANK BEKENDSTELLINGSDAG
Tydens ‘n inligtingsessie wat 24 Mei 2016 in Reitz gehou is, is daar aan om en by 60 opkomede boere die geleentheid gegee om inligting te bekom oor die vennootskap tussen VKB, Landbank en die boer.  
Goeie vordering is gemaak om finansiering via Landbank aan opkomende boere teen lae rentekoerse beskikbaar te stel in die VKB- en NTK-gebied. Die kontrak is einde Februarie 2016 onderteken en dit was ʼn gesamentlike poging van Transformasie (SEB), Finansiering en Ontwikkelende Landbou. 
Dan Kriek moedig die boere aan en sê “Die land het inklusiewe groei nodig.  Ons het vennote nodig en ons moet mekaar kan vertrou.”
Volgens Ronney Tshabalala, landboukundige van VKB, moet die boere ‘n keuse maak om ‘n kans te waag of hul lewe sal nooit verander nie.  Geloof, hoop en vertroue moet uitgeleef word.  
Daar is aan die boere verduidelik hoe hulle te werk kan gaan om ‘n lening te bekom asook alle risiko’s en onsekerhede wat saam met dit gepaard kan gaan.  

Volg ons op Sosiale Media

VKB groep resultate

Meganisasie en Toerusting

Televisie Advertensie