Die VKB Groep

is ’n moderne, dinamiese landboubesigheid wat sedert sy ontstaan in 1919 voortdurend daarop fokus om oplossings vir die veranderende en uiteenlopende behoeftes van landbouprodusente en verwante belanghebbendes te bewerkstellig.

As eertydse Landboukoöperasie is aan die basiese behoeftes vir landbou-insette, meganisasie, graanhantering en -bemarking, finansiering en versekering voldoen. Die oorhoofse strategie van VKB is steeds om produsente te ondersteun om meer effektief en winsgewend te produseer deur produsente se insetkoste te verminder en die waarde van hul produkte te optimaliseer. Besigheid binne VKB word regdeur die Oos-Vrystaat en Limpopo sowel as gedeeltes van Mpumalanga, Gauteng en KwaZulu-Natal gedoen.

Met verloop van tyd is die besigheidsmodel uitgebrei om verder in die waardeketting te integreer deur nywerhede as deel van die groepstrategie te inkorporeer en, waar sinvol, daarin te belê. Die fokus van hierdie strategie is om waarde toe te voeg tot die produkte wat in VKB se bedieningsgebied geproduseer word, met die doel om die produk deur die mees effektiewe markkanale na die verbruiker te neem en die verbruiker se vertroue te wen en te groei deur kwaliteit en gevestigde, betroubare handelsmerke.

Die VKB Groep spog vandag met ’n uitgebreide struktuur wat bestaan uit 29 entiteite, waarvan VKB Belegging (Edms.) Bpk. (“VKB Beleggings”) die houermaatskappy is, en die landboubedrywighede en nywerhede onderskeidelik binne VKB Landbou (Edms.) Bpk. (“VKB Landbou”) en VKB Agri Processors (Edms.) Bpk. (“VKB Agri Processors”) ressorteer. Die filiale van VKB Landbou vervaardig en voorsien verpakkingsmateriaal, laboratoriumtoerusting, kunsmis en brandstof, en lewer dienste ten opsigte van versekering, ’n verkoelingsfasiliteit vir aartappelsaad en ’n veilingskraal. Die nywerhede in VKB Agri Processors sluit in ’n hoenderabattoir, veevoeraanlegte, witmieliemeulens, ’n sojaboonpersaanleg, ’n koringmeule en bakkerye. VKB Beleggings het gedurende Augustus 2019 ’n 21%-belang in BKB Beperk bekom.

Die Groep beskik oor ’n unieke aansporingskortingmodel vir landbouprodusente wat aandeelhouers van VKB Beleggings is. Dié model, waarvolgens ? wesenlike deel van elke jaar se verdienste uit die landboubesigheid as aansporingskortings aan VKB Landbou se aandeelhouers toegeken word, maak van die besigheid ? voorkeurverskaffer in sy bedieningsgebied. Daarbenewens verklaar VKB Beleggings jaarliks dividende uit die winste wat gegenereer word deur die nywerhede (VKB Agri Processors Groep), asook die ander landbou-entiteite.

Die Groep is ook een van die prominente werkgewers in die Oos-Vrystaat- en Limpopo-platteland, en verskaf werk aan ongeveer 6 000 werknemers. Die Groep vorm die hoeksteen van die plattelandse ekonomie in die Oos-Vrystaat. As deel van goeie korporatiewe burgerskap belê die Groep toenemend in inisiatiewe en infrastruktuur tot voordeel van die gemeenskappe waar hy sy sake bedryf.

 

 

Volg ons op Sosiale Media

VKB groep resultate

Meganisasie en Toerusting