VKB Milling (Edms.) Bpk.

 

Twee eenhede van die VKB Groep, naamlik VKB Milling (Edms.) Bpk. en VKB Flour Mills (Edms.) Bpk., het in 2022 kragte saamgesnoer en dryf nou handel en alle werksaamhede onder die naam VBK Milling (Edms.) Bpk.

In Mokopane, Lydenburg en Louis Trichardt word die maatskappy se witmieliemeulens, met ’n maalkapasiteit van 240 000 ton per jaar, aangetref. Hierdie mieliemeel word onder die Magnifisan-handelsnaam versprei en die produk is goed gevestig in Limpopo en die omliggende gebiede.

By die koringmeule in Frankfort word koekmeel, wit- en bruinbroodmeel en semels geproduseer. Hierdie meule het ’n kapasiteit van 120 000 ton per jaar.

Die maatskappy besit ook ’n aantal bakkerye in verskeie provinsies. Die bakkerye se meel word deur die Frankfort Meule verskaf. ʼn Distribusiesentrum word in Ga-Rankuwa bedryf om die brood in omliggende gebiede te versprei.

Die doel van die bakkery is om 'n volhoubare mark te skep, waar die brood aan die publiek verkoop kan word  en om ’n gesonde brood met ’n natuurlike smaak teen ’n billike prys en met ’n lang raklewe aan die publiek te verskaf en daardeur verdere waarde in die koringwaardeketting te ontsluit. Dit word gedoen deur gehaltemeel te gebruik wat volgens wetlike voorskrifte gefortifiseer is.

Ten einde te voldoen aan gehaltestandaarde ten opsigte van meel, soos deur wetgewing voorgeskryf en deur kliënte vereis, word daar te alle tye seker gemaak dat die beste gehalte mielies en koring aangekoop word. Die meel word voortdurend op verskillende stadiums in die produksielyn getoets, verteenwoordigende monsters word daagliks deurlopend geneem en in die laboratorium aan gehaltetoetse onderwerp.

Danksy die sterk fokus op die vereiste gehalte vir die kliënt het die maatskappy reeds talle nasionale kliënte. Die meul en bakkery is albei FSSC 22 000-geakkrediteer.

VKB Milling is dus nou goed geposisioneer om kliënte van hoëgehalte-meel en mieliemeel te voorsien.

Mokopane
10 Hereford Street, Mokopane
Tel: 015 491 9000

Louis Trichardt
53 Grobler Street, Louis Trichardt
Tel: 015 516 0155

Frankfort
13 Baret Street, Frankfort
Tel: 058 813 1960

Frankfort
De Villiersstraat 15, Frankfort
Tel: 058 813 1567

Lydenburg
1 Koöperasie Street, Lydenburg
Tel: 013 235 2058/9