VKB Flour Mills (Edms.) Bpk.

 

Die koringmeule in Frankfort behoort nou 100% aan die VKB Groep nadat ’n 30%-belang in April 2018 vanaf Louis Dreyfus Commodities Africa (Edms.) Bpk. bekom is. Die meule produseer koekmeel, wit- en bruinbroodmeel en semels.


Die maatskappy besit ook ’n aantal bakkerye in verskeie provinsies. Die bakkerye se meel word deur die Frankfort Meule verskaf.


Die meule het 20 jaar gelede op klein skaal op ’n plaas in die Oos-Vrystaat begin. Tans het die meule ’n kapasiteit van 120 000 ton per jaar.


Ten einde te voldoen aan gehaltestandaarde ten opsigte van meel, soos deur wetgewing voorgeskryf en deur kliënte vereis, maak VKB Flour Mills (Edms.) Bpk. seker dat die beste gehalte koring aangekoop word. Die meel word voortdurend op verskillende stadiums in die produksielyn getoets, verteenwoordigende monsters word daagliks deurlopend geneem en in die laboratorium getoets.


Die sterk fokus om die vereiste gehalte vir die kliënt te vervaardig, het daartoe bygedra dat die maatskappy goeie vordering gemaak het om verskeie nasionale kliënte te kontrakteer.


Die doel van die bakkerye is om ’n gesonde brood met ’n natuurlike smaak teen ’n billike prys en met ’n lang raklewe aan die publiek te verskaf en daardeur verdere waarde in die koringwaardeketting te ontsluit. Dit word gedoen deur die nuutste tegnologie en gehaltemeel te gebruik wat volgens wetlike voorskrifte gefortifiseer is.

Tel: 058 813 1567